gmina kowala

09Przedstawiam Państwu Dariusza Chruślaka, kandydata na radnego sołectw Maliszów i Romanów. Jest żonaty i ma dwójkę dzieci. Jego hobby to sport i dobry film, natomiast pasją są wycieczki rowerowe z całą rodziną. To one przyczyniły się do tego, że stał się pomysłodawcą organizowanego corocznie Gminnego Międzypokoleniowego Rajdu Rowerowego, który przyczynia się do aktywowania lokalnej społeczności. Jest radnym dwóch kadencji, a efekty naszej wspólnej pracy to przede wszystkim inwestycje drogowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wspierał mnie w dążeniu do realizacji  budowy „SCHETYNÓWKI”  Kowala- Maliszów – Grabina. Jego dobra współpraca z Panią sołtys Maliszowa i wzajemne uzupełnianie się w pracy na rzecz lokalnego środowiska pozwala sprostać zadaniom jakie Wy – Mieszkańcy stawiacie przed nimi.

 

W związku z kandydowaniem na radnego sołectw Maliszów i Romanów z Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Stanika Rozwój przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy dla sołectw Maliszów i Romanów:

 • Budowa świetlicy wiejskiej.
 • Budowa chodnika przy drodze gminnej celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Budowa drogi na Walentynowie i Majówce.
 • Wykonanie zajazdów przystankowych.
 • Budowa chodników wzdłuż ul. Lubelskiej do przystanków.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.
 • Gazyfikacja miejscowości Maliszów i Romanów.
 • Uregulowanie gospodarki wodnej w celu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z zalewanych posesji.
 • Udrożnienie hydrantów w miejscowości Maliszów i Romanów.
 • Projekty, budowa i remonty dróg dojazdowych w Maliszowie i Romanowie w ramach Programu Drogowego Gminy Kowala.

 

Mój program wyborczy dla mieszkańców Maliszowa i Romanowa jest rozszerzeniem programu mojego kandydata na wójta Sławomira Stanika.  Będę  mógł go realizować jeśli z Państwa woli dostąpię zaszczytu i powtórnie zostanę wybranym do pełnienia funkcji radnego. W życiu kieruję się zasadą, że każdy człowiek i jego problemy są dla mnie najważniejsze.  Będę więc starał się godnie Was reprezentować i podejmować wyzwania dla rozwoju naszych sołectw. Jestem osobą odważną, konsekwentną i zdeterminowaną do podejmowania przedsięwzięć aby moje sołectwa stawały się przyjazne mieszkańcom. Niejednokrotnie moja kreatywność i przedsiębiorczość dawała inspirację do podejmowania szeregu cennych inicjatyw dla dobra całej gminy.

Oddając swój głos na mnie pamiętajcie, że mój program będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, jeśli wójtem zostanie wybrany Sławomir Stanik.

Musicie to zrobić sami, bo jeżeli nie Wy, to kto?

Jak nie teraz, to kiedy?

Dariusz Chruślak

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ

WÓJTA SŁAWOMIRA STANIKA

NA TERENIE SOŁECTW MALISZÓW I ROMANÓW W LATACH 2007-2014

 

PROJEKTY

 

ROK

 

KOSZT

 

DOFINANSOWANIE

„Przebudowa i remont dróg gminnych nr 350605W i nr 350608W w miejscowościach Kowala – Maliszów – Grabina poprawiających spójność komunikacyjną pomiędzy drogami wojewódzkimi nr 733 i nr 744, w Gminie Kowala”. „SCHETYNÓWKA”

2014/2015

3 500.000zł

1.500 000 zł

Modernizacja drogi Parznice – Romanów 400 mb.

2011

153.000 zł

58.000 zł

Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi
w Maliszowie

2011

62.000 zł

Budowa nowej drogi Maliszów – Romanów

2009

604.000 zł

70.000 zł

Budowa drogi w Romanowie (Stawki)

2009

532.000 zł

193.000 zł

Budowa nowej drogi w Romanowie 702 mb.

2008

252.000 zł

72.000 zł

 

PROJEKTY I INWESTYCJE, KTÓRE SWOIM ZASIĘGIEM OBJĘŁY MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY KOWALA

 

 • Budowa nowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Kowala w roku 2014, całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 323.000,00 zł.
 • Budowa 226 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy Kowala będących wstępem do skanalizowania gminy Kowala. Całkowity koszt inwestycji 4.374.205,00 zł, środki zewnętrzne 2.226.058,00 zł.
 • W związku z realizacją na terenie całej gminy Kowala trzech projektów polegających na likwidacji wykluczenia cyfrowego realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:
 • pomockowala@łączymy z przyszłością.pl
 • e-kowala@nowoczesna gmina
 • „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej, których łączna wartość wynosiła 2.676.225,00 złotych. Mieszkańcy sołectw Maliszów i Romanów otrzymali zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do sieci Internetowej oraz przeszli cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 • Ponadto mieszkańcy sołectw Maliszów i Romanów uczestniczyli w wielu projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których łączne dofinansowanie wyniosło ok. 5.000.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbyło się wiele lokalnych imprez, festynów dla dzieci i spotkań
  z mieszkańcami.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala