gmina kowala

10Przedstawiam Państwu Krystynę Grzyb, która w zbilżających się wyborach samorządowych będzie ubiegała się z mojego komitetu o mandat radnej sołectwa Bardzice i Grabina. Jest emerytką, pełną energii, wigoru i poczucia humoru. Przez całe życie zawodowe była księgową. Na pytanie dlaczego zdecydowała się kandydować na radną odpowiedziała, że „ jej plany na przyszłość to praca społeczna na rzecz naszych małych ojczyzn jakimi są Bardzice, Grabina, Bukowiec, Osiek i Józefów”. Stąd moja rekomendacja Krystyny na radną, bo wiem że dołoży wszelkich starań aby pokazać mieszkańcom, że radny to osoba godna zaufania i pomocna w rozwiązywaniu lokalnych problemów.

 

W związku z kandydowaniem na radną sołectw Bardzice i Grabina z Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Stanika Rozwój przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy dla sołectw Bardzice i Grabina:

 • Budowa chodnika łączącego drogę powiatową z Publiczna Szkołą Podstawową w Bardzicach
 • Przebudowa istniejącej remizy na potrzeby OSP w Bardzicach i miejsca spotkań dla mieszkańców.
 • Zakup działki pod budowę i budowa świetlicy wiejskiej w Józefowie.
 • Wprowadzenie nazw ulic celem ułatwienia dojazdu np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.
 • Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
 • Uregulowanie gospodarki wodnej w celu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z zalewanych posesji.
 • Gazyfikacja miejscowości: Bardzice, Grabina, Bukowiec, Osiek i Józefów.
 • Udrożnienie hydrantów w miejscowościach: Bardzice, Grabina, Bukowiec, Osiek i Józefów.
 • Projekty, budowa i remonty dróg dojazdowych w Bardzicach, Grabinie, Bukowcu, Osieku i Józefowie w ramach Programu Drogowego Gminy Kowala.

 

Mój program wyborczy dla mieszkańców Bardzic, Grabiny, Bukowca, Osieka i Józefowa jest rozszerzeniem programu mojego kandydata na wójta Sławomira Stanika.  Będę  mogła go realizować jeśli z Państwa woli dostąpię zaszczytu i zostanę wybraną do pełnienia funkcji radnej. W życiu kieruję się zasadą, że każdy człowiek i jego problemy są dla mnie najważniejsze.

Będę więc starała się godnie Was reprezentować i podejmować wyzwania dla rozwoju naszych sołectw. Myślę, że razem uda nam się zrealizować zamierzone cele.

Oddając swój głos na mnie pamiętajcie, że mój program będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, jeśli wójtem zostanie wybrany Sławomir Stanik.

Musimy to zrobić sami, bo jeżeli nie my, to kto?

Jak nie teraz, to kiedy?              

Krystyna Grzyb

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ

WÓJTA SŁAWOMIRA STANIKA

NA TERENIE SOŁECTWA BARDZICE I GRABINA W LATACH 2007-2014

 

 

PROJEKTY

 

ROK

 

KOSZT CAŁKOWITY

 

DOFINANSOWANIE

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bardzicach

2012

469.000 zł

150 .000 zł

Modernizacja kotłowni w PSP w Bardzicach i inne remonty

2012

98.000 zł

Budowa kominów przy PSP w Bardzicach

2010

30.000 zł

Budowa nowej drogi w miejscowości Bardzice 705 mb.

2008

230.000 zł

100.000 zł

Budowa oczyszczalni przy PSP w Bardzicach

2008

50.000 zł

Budowa nowej drogi w miejscowości Grabina 600 mb.

2007

205.000 zł

105.000 zł

Zakup używanego samochodu strażackiego dla OSP
w Bardzicach

2007

49.000 zł

 

PROJEKTY I INWESTYCJE KTÓRE SWOIM ZASIĘGIEM OBJĘŁY MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY KOWALA.

 

 • Budowa nowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Kowala w roku 2014, całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 323.000,00 zł.
 • Budowa 226 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy Kowala będących wstępem do skanalizowania gminy Kowala. Całkowity koszt inwestycji 4.374.205,00 zł, środki zewnętrzne 2.226.058,00 zł.
 • W związku z realizacją na terenie całej gminy Kowala trzech projektów polegających na likwidacji wykluczenia cyfrowego realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:
 • pomockowala@łączymy z przyszłością.pl
 • e-kowala@nowoczesna gmina
 • „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej, których łączna wartość wynosiła 2.676.225,00 złotych, PSP w Bardzicach została wyposażona w 10 komputerów
a mieszkańcy sołectw Bardzice i Grabina otrzymali zestawy komputerowe wraz
z bezpłatnym dostępem do sieci Internetowej oraz przeszli cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

 • Ponadto mieszkańcy sołectw Bardzice i Grabina uczestniczyli w wielu projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których łączne dofinansowanie wyniosło ok. 5.000.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbyło się wiele lokalnych imprez, festynów dla dzieci i spotkań
  z mieszkańcami.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala