gmina kowala

07Przedstawiam Państwu Basię Kołodziejczyk, kandydatkę na radną miejscowości Mazowszany.  Jest mężatką,  matką dwójki dzieci i wspólnie z mężem prowadzi działalność gospodarczą. Interesuje się muzyką i dobrą książką. Jej pasją jest jazda na nartach. Jak sama mówi” góry to potęga” i to właśnie z nich czerpie siły i motywację do podejmowania trudnych działań. Przygodę z samorządem rozpoczęła 8 lat temu  jako sołtys. Niejednokrotnie inspirowała działania na rzecz rozwoju swojej miejscowości. W 2014r. mieszkańcy Mazowszan obdarzyli ją zaufaniem i wybrali radną. Jej wiedza o samorządzie i umiejętność negocjacyjna przyczyniła się do powołania jej na funkcję Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej. Współpraca z mieszkańcami mobilizuje Basię do podejmowania nowych wyzwań i dążenia do bycia jeszcze lepszym w służbie społeczeństwu.

 

W związku z kandydowaniem na radną sołectwa Mazowszany z Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Stanika Rozwój przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy dla sołectwa Mazowszany:

 • Budowa żłobka i przedszkola w Mazowszanach.
 • Budowa chodników przy drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Budowa oświetlenia Mazowszany – Huta Mazowszańska.
 • Wprowadzenie nazw ulic celem ułatwienia dojazdu np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.
 • Uregulowanie gospodarki wodnej w celu odprowadzenia wód opadowych i gruntowych z zalewanych posesji.
 • Gazyfikacja w miejscowości Mazowszany.
 • Udrożnienie hydrantów w miejscowości Mazowszany.
 • Projekty, budowa i remonty dróg dojazdowych w Mazowszanach w ramach Programu Drogowego Gminy Kowala.

 

Mój program wyborczy dla mieszkańców Mazowszan jest rozszerzeniem programu mojego kandydata na wójta Sławomira Stanika, który będę mogła wspólnie realizować jeśli będzie mi dane z Państwa woli zostać radną sołectwa Mazowszany. Myślę, że razem uda nam się zrealizować zamierzone cele. Wspólna praca zmobilizuje mnie do podejmowania nowych wyzwań dla rozwoju naszych sołectw. Mieszkam w Mazowszanach wśród was, rozmawiam z wami, słucham wszystkich mieszkańców Mazowszan i wspólnie z Wami będę się starała szukać jak najkorzystniejszych rozwiązań, stwarzających warunki do poprawy życia dla ludzi młodych i seniorów.

Oddając swój głos na mnie pamiętajcie, ze mój program będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy, jeśli wójtem zostanie wybrany Sławomir Stanik.

 

Musimy to zrobić sami, bo jeżeli nie my, to kto?

Jak nie teraz, to kiedy?

Basia Kołodziejczyk

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ

WÓJTA SŁAWOMIRA STANIKA

NA TERENIE SOŁECTWA MAZOWSZANY W LATACH 2007-2014

 

 

PROJEKTY

 

ROK

 

KOSZT

 

DOFINANSOWANIE

Budowa sali gimnastycznej w Mazowszanach

2014/2015

1 400.000 zł

400.000 zł

Przebudowa drogi Mazowszany – Huta Mazowszańska 3400 mb. „ SCHETYNÓWKA”

2011

2 850.000 zł

1 400.000 zł

Wykonanie dokumentacji na budowę sali sportowej
wraz z przedszkolem w Mazowszanach

2011

65.000 zł

Modernizacja drogi w Mazowszanach

2010

356.000 zł

Budowa kominów przy PSP Mazowszany

2010

40.000 zł

Przebudowa drogi woj. 744 i budowa chodników Trablice – Mazowszany

2009

2 000.000 zł

1 970.000 zł

Budowa kompleksu boisk „Orlik” w Mazowszanach

2009

1 600.000 zł

666.000 zł

Wymiana pieca w PSP w Mazowszanach

2007

16.500,00 zł

Budowa drogi w Mazowszanach 310 mb.

2007

126.000 zł

Budowa parkingu przy PSP w Mazowszanach

2007

73.000 zł

 

PROJEKTY I INWESTYCJE KTÓRE SWOIM ZASIĘGIEM OBJĘŁY MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY KOWALA.

 

 • Budowa nowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Kowala w roku 2014, całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 323.000,00 zł.
 • Budowa 226 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy Kowala będących wstępem do skanalizowania gminy Kowala. Całkowity koszt inwestycji 4.374.205,00 zł, środki zewnętrzne 2.226.058,00 zł.
 • W związku z realizacją na terenie całej gminy Kowala trzech projektów polegających na likwidacji wykluczenia cyfrowego realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:
 • pomockowala@łączymy z przyszłością.pl
 • e-kowala@nowoczesna gmina
 • „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej, których łączna wartość wynosiła 2.676.225,00 złotych, PSP w Mazowszanach została wyposażona w 15 komputerów
a mieszkańcy sołectwa Mazowszany otrzymali zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do sieci Internetowej oraz przeszli cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera
i korzystania z Internetu.

 • Ponadto mieszkańcy sołectwa Mazowszany uczestniczyli w wielu projektach realizowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których łączne dofinansowanie wyniosło ok. 5.000.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbyło się wiele lokalnych imprez, festynów dla dzieci i spotkań
  z mieszkańcami.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala