gmina kowala

02Przedstawiam Państwu Dariusza Parszewskiego, kandydata na radnego Ludwinowa. Jest żonaty, ma dwie córki i dwoje wnucząt. Jego hobby to sport. Był długoletnim kierownikiem drużyny piłkarskiej „Zorza  Ludwinów”, a później G.K.S „Zorza Kowala”. Dariusz lubi pracę z młodzieżą, która daje mu dużo satysfakcji. Jak mówią o nim jego podopieczni: „dał się poznać jako wyrozumiały, a zarazem konsekwentny wychowawca podczas zajęć treningowych”. Jego pierwsza kadencja w Radzie Gminy właśnie dobiega końca. Jej priorytetem było doprowadzenie do budowy chodników i świetlicy wiejskiej. To on zainicjował organizowane dla mieszkańców Ludwinowa festyny rodzinne. Pełniąc mandat radnego zawsze kierował się  zasadą: nie obiecuj, ale działaj racjonalnie w celu osiągnięcia zamierzonego celu.

 

W związku z kandydowaniem na radnego sołectwa Ludwinów z Komitetu Wyborczego Wyborców Sławomira Stanika Rozwój przedstawiam Państwu nasz wspólny program wyborczy dla sołectwa Ludwinów:

 • Budowa chodnika w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
 • Budowa świetlicy wiejskiej.
 • Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego (siłownia napowietrzna i plac zabaw dla dzieci).
 • Budowa drogi wzdłuż torów kolejowych.
 • Zwiększenie liczby kursów autobusu oraz dopasowanie kursów do potrzeb uczniów dojeżdżających do szkół.
 • Wprowadzenie nazw ulic celem ułatwienia dojazdu np. pogotowia ratunkowego, straży pożarnej.
 • Uregulowanie gospodarki wodnej w celu odprowadzenia wód opadowych
  i gruntowych z zalewanych posesji.
 • Udrożnienie hydrantów w miejscowości Ludwinów.
 • Projekty, budowa i remonty dróg dojazdowych w Ludwinowie w ramach Programu Drogowego Gminy Kowala.

 

Mój program wyborczy dla mieszkańców Ludwinowa jest rozszerzeniem programu mojego kandydata na wójta Sławomira Stanika, który będę mógł wspólnie realizować jeśli będzie mi dane z Państwa woli zostać radnym sołectwa Ludwinów. Myślę, że razem uda nam się zrealizować zamierzone cele. Wspólna praca zmobilizuje mnie do podejmowania nowych wyzwań dla rozwoju naszego sołectwa. Mieszkam w Ludwinowie wśród was, rozmawiam
z wami, słucham wszystkich mieszkańców i wspólnie z Wami będę się starała szukać jak najkorzystniejszych rozwiązań, stwarzających warunki do poprawy życia dla ludzi młodych
i seniorów.

Oddając swój głos na mnie pamiętajcie, ze mój program będzie możliwy do zrealizowania tylko wtedy jeśli wójtem zostanie wybrany Sławomir Stanik.

 

Musimy to zrobić sami, bo jeżeli nie my, to kto?

Jak nie teraz, to kiedy?

Dariusz Parszewski

 

INWESTYCJE ZREALIZOWANE PRZEZ

WÓJTA SŁAWOMIRA STANIKA

NA TERENIE SOŁECTWA LUDWINÓW W LATACH 2007-2014

 

 

PROJEKTY

 

ROK

 

KOSZT

 

DOFINANSOWANIE

Modernizacja drogi gminnej Ludwinów – Kowalówka.

2010

191.000 zł

Budowa nowego odcinka wodociągu i nowych przyłączy.

2009

613.000 zł

200.000 zł

Modernizacja drogi Ludwinów –Trablice.

2009

450.000 zł

90.000 zł

Budowa wodociągu w Ludwinowie (1845 mb+55 przyłączy).

2007

233.325 zł

 

PROJEKTY I INWESTYCJE KTÓRE SWOIM ZASIĘGIEM OBJĘŁY MIESZKAŃCÓW CAŁEJ GMINY KOWALA

 

 • Budowa nowego ujęcia wody dla mieszkańców Gminy Kowala w roku 2014, całkowity koszt inwestycji 500.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków zewnętrznych wyniosło 323.000,00 zł.
 • Budowa 226 przydomowych oczyszczalni ścieków w południowej części gminy Kowala będących wstępem do skanalizowania gminy Kowala. Całkowity koszt inwestycji 4.374.205,00 zł, środki zewnętrzne 2.226.058,00 zł.
 • W związku z realizacją na terenie całej gminy Kowala trzech projektów polegających na likwidacji wykluczenia cyfrowego realizowanych w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka:
 • pomockowala@łączymy z przyszłością.pl
 • e-kowala@nowoczesna gmina
 • „Kowala gminą bez cyfrowych barier”

finansowanych w 100% ze środków Unii Europejskiej, których łączna wartość wynosiła 2.676.225,00 złotych. Mieszkańcy sołectwa Ludwinów otrzymali zestawy komputerowe wraz z bezpłatnym dostępem do sieci Internetowej oraz przeszli cykl szkoleń z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Ponadto mieszkańcy sołectwa Ludwinów uczestniczyli w wielu projektach realizowanych
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w 100% finansowanych ze środków Unii Europejskiej, których łączne dofinansowanie wyniosło ok. 5.000.000,00 zł. W ramach pozyskanych środków odbyło się wiele lokalnych imprez, festynów dla dzieci i spotkań

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala