gmina kowala

tytul

Program Drogowy Gminy Kowala

      Celem programu będzie rozwiązanie wieloletniego problemu z nieutwardzonymi drogami na terenie gminy Kowala. Dzięki wielokrotnemu zwiększeniu nakładów finansowych w porównaniu z ostatnimi czterema latami, utwardzimy większość dróg. Program będzie przewidziany na lata 2019-2024. Uwzględniać on będzie budowę bezpiecznych ścieżek rowerowych i chodników. Jest jeszcze wiele dróg gruntowych. Niektóre mają kilkaset metrów długości, ale są i takie, które ciągną się blisko 2 km. Wiele z nich, w zależności od pogody, zmienia się w rwące potoki lub błotniste bajora. Dlatego będziemy budować drogi tam, gdzie będą one najbardziej potrzebne. czytaj dalej

 

Gminny Budżet Obywatelski

      Będzie to narzędzie pozwalające mieszkańcom gminy współuczestniczyć w procesie decydowania o tym, jak zostanie wydana część pieniędzy z budżetu. Stanowi on rodzaj konsultacji społecznych. W ramach gminnego budżetu obywatelskiego mieszkańcy gminy mogą włączyć się osobiście w wybór inwestycji, jakie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane w ich najbliższym otoczeniu. O wyborze projektów decydują mieszkańcy. Dzięki temu możliwe staje się decydowanie o tym, co powstanie na terenie gminy nawet wtedy, gdy nie jest się wójtem czy radnym. Dzięki korzystaniu z jego mechanizmów mieszkańcy gminy będą mogli zgłaszać inicjatywy dotyczące najpotrzebniejszych rozwiązań wpływających na zaspokojenie lokalnych potrzeb. czytaj dalej

 

Kanalizacja

Budowa kanalizacji jest największym przedsięwzięciem inwestycyjnym na terenie gminy, której celem będzie uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Nierozpoczęcie budowy kanalizacji przez obecne władze samorządowe spowodowało utratę ważności decyzji środowiskowej czego konsekwencją jest to, że całą procedurę trzeba rozpocząć od początku. Obiecuję, że po konsultacjach społecznych, jak najszybciej przystąpię do realizacji tego przedsięwzięcia. czytaj dalej

 

Program prorodzinny – „Od przedszkola do seniora”

 

  • Na terenie gminy Kowala chcę wprowadzić program z myślą o najmłodszych członkach naszej społeczności. Dzięki tej inicjatywie, wychodzę z propozycją skierowaną do przyszłych matek. Przystąpimy do budowy żłobka i nowego przedszkola z bogatym zapleczem edukacyjnym. Biorąc pod uwagę zaczynający się boom demograficzny w perspektywie kilku lat problem będzie narastać, dlatego proponuję realne rozwiązanie.
  • Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa, bez względu na to czym się zajmujemy i w jakim wieku jesteśmy. Osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie – to nasi rodzice i dziadkowie. Program senioralny to dla mnie szczególny projekt
    i w pewnym stopniu spłata długu wobec starszych pokoleń. W ramach tego projektu przewidziana będzie budowa Dziennego Domu Pobytu Seniora, w którym będzie zapewnione osobom starszym uczestnictwo w życiu społecznym, kulturalnym
    i towarzyskim. Pragnę przywrócić Seniorom radość życia i wiarę w siebie.
  • Pogram ten będzie skierowany również do osób niepełnosprawnych. Jego celem będzie dofinansowanie kosztów nauki osobom niepełnosprawnym, który pozwoli im na zakup między innymi przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej. czytaj dalej

 

Nowi inwestorzy – zwiększenie dochodów gminy przy utrzymaniu relatywnie niskich podatków.

 

  • Zajmę się przygotowaniem oferty terenów inwestycyjnych naszej gminy na potrzeby nowych inwestycji. Wykorzystując bliskość Radomia chciałbym wprowadzić do strefy ekonomicznej tereny należące do gminy. Pozwoli to na pozyskanie nowych inwestorów, którzy zapewnią mieszkańcom miejsca pracy oraz zapoczątkują rozwój gospodarczy Gminy Kowala.
  • Przystąpię do opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw ,które ich jeszcze nie mają. czytaj dalej

 

Zadbam o to, aby Nasza Gmina była czysta i estetyczna, promując rozwiązania ukierunkowane na ekologię, ochronę środowiska i poprawiające jakość powietrza.
Będę wspierał edukację, służbę zdrowia i kulturę.
Postaram się zwiększyć nakłady finansowe na sport i działające kluby sportowe. W szczególności te, które mają realne wyniki. Dla najzdolniejszych sportowców, których wyniki mierzone są w skali całego kraju ufundowane zostaną stypendia.
Dołożę wszelkich starań aby być wójtem dla wszystkich mieszkańców, dla całej społeczności gminy Kowala, aby ludzi łączyć a nie dzielić.

 

podpis2

 

 

 

 

 

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala