gmina kowala

NOWI INWESTORZY ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW GMINY PRZY UTRZYMANIU RELATYWNIE NISKICH PODATKÓW.

Zajmę się przygotowaniem oferty terenów inwestycyjnych naszej gminy na potrzeby nowych inwestycji. Wykorzystując bliskość Radomia chciałbym wprowadzić do strefy ekonomicznej tereny należące do gminy. Pozwoli to na pozyskanie nowych inwestorów, którzy zapewnią mieszkańcom miejsca pracy oraz zapoczątkują rozwój gospodarczy Gminy Kowala.

Przystąpię do opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla sołectw, które ich jeszcze nie mają.

Będzie to ogromnym ułatwieniem dla potencjalnych inwestorów. Formalności związane z budową będą wtedy dużo mniej uciążliwe, a procedury będą trwały znacznie krócej. Najważniejsze kwestie, które reguluje plan zagospodarowania przestrzennego to:

  • przeznaczenie gruntów, na przykład tylko pod zabudowę jednorodzinną czy też na potrzeby działalności przemysłowej, usługowej itp.
  • minimalną wielkość działki budowlanej;
  • jak duża jej część może zostać zabudowana;
  • czy budynki muszą być wolno stojące czy dopuszcza się także zabudowę bliźniaczą lub szeregową;
  • ile kondygnacji i jaką wysokość mogą mieć budynki;
  • jak ma być rozwiązany problem mediów, np. zaopatrzenia w wodę (wodociąg czy studnia), kanalizacji itd.

Dzięki planom przestrzennego zagospodarowania będziemy mogli jako gmina dostarczać więcej  informacji dotyczących zachęt inwestycyjnych. Aktywnie pozyskuje inwestorów zewnętrznych, to realizuje mojej  strategii promocji gospodarczej Gminy Kowala.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala