gmina kowala

PROGRAM PRORODZINNY – „ OD PRZEDSZKOLA DO SENIORA”

Na terenie gminy Kowala chcę wprowadzić program z myślą o najmłodszych członkach naszej społeczności. Dzięki tej inicjatywie, wychodzę z propozycją skierowaną do przyszłych matek. Przystąpimy do budowy żłobka i nowego przedszkola z bogatym zapleczem edukacyjnym. Biorąc pod uwagę zaczynający się boom demograficzny w perspektywie kilku lat problem będzie narastać, dlatego proponuję realne rozwiązanie. Te rozwiązanie to złożenie wniosku o dofinansowanie  budowy wymienionych obiektów w ramach resortowego programu MALUCH. Otrzymanie takiej  dotacji w bardzo dużym stopniu pomogłoby w utrzymaniu żłobka i przedszkola oraz odciążyłoby budżet gminy.

 

Troska o seniorów to nasza wspólna sprawa, bez względu na to czym się zajmujemy i w jakim wieku jesteśmy. Osoby starsze to nasze najbliższe otoczenie – to nasi rodzice i dziadkowie. Program senioralny to dla mnie szczególny projekt i w pewnym stopniu spłata długu wobec starszych pokoleń. W ramach tego projektu przewidziana będzie budowa lub adaptacja istniejącej nieruchomości na Dzienny Dom Pobytu Seniora, w którym będzie zapewnione osobom starszym uczestnictwo w życiu społecznym oraz wspieranie wszelkich form aktywności; tworzenie warunków umożliwiających wykorzystanie potencjału osób starszych jako aktywnych uczestników życia gospodarczego i na rynku pracy. Postaram się więcej środków finansowych  przeznaczyć na promocja zdrowia, dostęp do diagnostyki, zwiększanie bezpieczeństwa fizycznego – przeciwdziałanie przemocy i zaniedbaniom wobec osób starszych. Pragnę przywrócić seniorom radość życia i wiarę w siebie.

 

Pogram ten będzie skierowany również do osób niepełnosprawnych. Jego celem będzie dofinansowanie kosztów nauki osobom niepełnosprawnym, który pozwoli im na zakup między innymi przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę, uczestnictwo w zajęciach mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala