gmina kowala

SŁAWOMIR STANIK:

59 lat, mieszkaniec gminy Kowala

Żona Ewa, córka Patrycja, wnuki: Zuzia i Julian

Wykształcenie wyższe techniczne – Politechnika Częstochowska – studia dzienne

Studia podyplomowe:

  • Uniwersytet Warszawski – Specjalista w zakresie doradztwa finansowego i podatkowego
  • Zarządzanie w administracji publicznej
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Certyfikat Specjalisty Unijnych Programów w Rolnictwie
  • Dyplomy uprawniające do wdrażania i zarządzania funduszami z Unii Europejskiej dotyczącymi gospodarstw rolnych i rozwoju obszarów wiejskich
  • Dyplom Kandydata na Członka Rad Nadzorczych z udziałem Skarbu Państwa

Od dziecka związany z gminą i sołectwem Kowala oraz problemami polskiej wsi

  • 12 lat prowadzenia oddziałów specjalnych rolnictwa
  • kilkuletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w przemyśle w zarządzaniu grupami polskimi i międzynarodowymi
  • przez okres trzech lat Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Radomiu
  • Wójt Gminy Kowala w latach 2006 – 2014
  • Dyrektor Miejskiego Zarządu Lokalami (MZL) w Radomiu

              Moje hobby to motoryzacja, sport i aranżacja ogrodów. Jestem estetą i lubię dobrze zagospodarowaną przestrzeń stąd moje ciągłe upiększanie ogrodu, który otacza mój dom. Tu są moje korzenie. To tu wraz z rodziną spędzamy wolny czas. To tu jest nasze miejsce na ziemi. Rodzina to źródło siły i wsparcia. Jest zawsze przy mnie w chwilach pięknych, ale także trudnych. Rodzina to również źródło marzeń o lepszej przyszłości, która ściśle łączy się z pracą. Byłem jej nauczony od najmłodszych lat. Jak większość dzieci wychowywanych na wsi pomagałem rodzicom w pracach w gospodarstwie rolnym.

              Cieszę się, że było mi dane przez osiem lat (2006-2014) wypełniać obowiązki wójta Gminy Kowala i mieć wpływ na kształtowanie naszej rzeczywistości. Pełna determinacja, konsekwencja w działaniu oraz moje doświadczenie zdobyte podczas pracy w administracji rządowej i samorządowej umożliwiły mi skutecznie i z powodzeniem pozyskiwać  fundusze unijne. Widać to w ilości wybudowanych nowych dróg, kolejnych metrach ułożonych chodników, nowych punktach świetlnych, remontach i rozbudowie szkół oraz wyposażeniu mieszkańców gminy w komputery i darmowy Internet. Tempo rozwoju gminy w latach 2006-2014 było duże i dynamiczne we wszystkich dziedzinach począwszy od pieniędzy przeznaczonych na oświatę, infrastrukturę techniczną, bezpieczeństwo, sport, kulturę, na pomocy rodzinie kończąc.

              Dziś w dalszym ciągu pracuje w sferze publicznej. Jako dyrektor wyodrębnionej jednostki administracyjnej przeznaczonej do zarządzania i administrowania nieruchomościami i lokalami, będącymi własnością Gminy Miasta Radomia dalej pracuję dla mieszkańców. Również z sukcesami. Opracowany przeze mnie i Prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego program oddłużeniowy, polegający na możliwości odpracowania zadłużenia czynszowego przyniósł sukces w skali kraju. Przeszło 1,4 mln zł długu odpracowali w ciągu dwóch lat mieszkańcy Radomia, zalegający z opłatą czynszów w mieszkaniach komunalnych. Kilkadziesiąt rodzin całkowicie spłaciło swój dług, a kilkoro spośród nich zostało zatrudnionych, gdyż sprawdzili się, jako sumienni pracownicy. Uważam to za swój osobisty sukces.

              Nigdy nie narzekam, że jest źle, że trudno. Staram się robić coś co umożliwi wprowadzenie zmian na lepsze. Nie zawsze się to udaje , ale przecież nikt mi nie powiedział, że będzie łatwo. Dzisiaj najważniejsze jest  przywrócenie Gminie Kowala należnego miejsca wśród samorządów na Mazowszu, które straciła po zapaści inwestycyjnej i kłótniach w Radzie ostatniej kadencji. Zachodzę w głowę, jak można było przez cztery lata roztrwonić ponad siedmio-milionową nadwyżkę, zaciągnąć trzymilionowy kredyt i nie mieć się czym pochwalić. Nie jestem politykiem, jestem samorządowcem. Uważam, że wójt powinien być przede wszystkim dobrym gospodarzem a nie aparatczykiem politycznym. Sprawowana przez wójta władza powinna wynikać z jego umiejętności i doświadczenia w zarządzaniu samorządem a nie układów i związków politycznych.

              Niejednokrotnie czuję się architektem Naszej Gminy Kowala. Zmieniając jej przestrzeń chciałbym zostawić coś od siebie, coś co przez lata będzie służyło naszemu społeczeństwu, co zmieni otaczającą nas rzeczywistość. W dzieciństwie rodzice powtarzali mi, że „trzeba tak stąpać po ziemi aby zostawić po sobie ślad”. Myślę, że taki ślad już zostawiłem: hala sportowa i kompleks sportowy w Kowali, świetlico-strażnica w Kosowie, sala gimnastyczna w Mazowszanach, rondo w Parznicach, Dom Ks.Kotlarza i świetlica „Słoneczko” w Trablicach oraz 260 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bardzice, Maliszów, Bukowiec, Osiek, Dąbrówka Zabłotnia, Grabina, Józefów, Romanów i Ruda Mała.  To trwałe inwestycje, które przetrwają jeszcze wielu włodarzy tej gminy. Wiem, że jeszcze wiele jest do zrobienia dlatego poddaje się pod werdykt wyborców aby dane mi było dokończyć to co w 2014 roku zostało przerwane. Zrównoważony rozwój gminy to klucz do sukcesu całej gminnej społeczności. Nie pracuję od wyborów do wyborów. Przykładem jest moje zaangażowanie, już nie jako wójta tylko mieszkańca gminy Kowala, w pomoc przy zdobyciu w lipcu 2018r dotacji na renowację elewacji i witraży Kościoła Św. Wojciecha w Kowali. Tylko trzynaście zabytków z subregionu radomskiego otrzymało dotację. Wśród nich Kowala. Tym większa satysfakcja, że po raz kolejny mogę pokazać mieszkańcom naszej gminy, że jestem osobą skuteczną w pisaniu projektów i zdobywaniu środków zewnętrznych.

              Przez cały czas jestem wśród ludzi i rozmawiam z ludźmi. Nie wyobrażam sobie życia poza Gminą Kowala. Jednak największym moim sukcesem jest rodzina. Budowane latami wzajemne zaufanie ukształtowało jej trwałość, dało poczucie bezpieczeństwa i stało się oparciem w chwilach zwątpienia. W życiu czuję się człowiekiem spełnionym, ponieważ robię to co lubię, co daje mi ogromną satysfakcję.

Kluczowe inwestycje w latach 2006-2014 przy udziale środków zewnętrznych kiedy sprawowałem urząd Wójta Gminy Kowala